0 Items

Het Frontparadijs. Oorlogsdagboek van een Duitse soldaat in bezet Gent (UITVERKOCHT)

Heinrich Wandt, inleiding:
Michiel Hendryckx

Niet meer te bestellen

Prijs: 
€ 29,50
  (incl. verzendingskosten)

Uw boeken worden binnen vier werkdagen verzonden.
  • 22 x 15 cm
  • 288 bladzijden
  • Tekstboek
  • Hardcover met audio-cd
  • ISBN 978 94 9137 671 9Zoom
Zoom

Fotograaf Michiel Hendryckx brengt het verhaal van Heinrich Wandt, een Duitse soldaat-journalist in bezet Gent tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De Duitse soldaat Heinrich Wandt (1890-1965) werkte in de Eerste Wereldoorlog als secretaris in het Duitse leger in Gent. In Het frontparadijs vertelt hij over het dagelijkse leven van de Gentenaars tijdens de bezetting.

Dit boek is boven alles een antimilitaristisch pamflet. Wandt schrijft als eerbare Duitser vanuit een grote verontwaardiging over het gedrag van zijn landgenoten in de bezette stad Gent. Met sarcasme schetst hij de decadente levensstijl en de corruptie bij de Duitse officieren. Voor de allereerste keer wordt een ongeremd, ontluisterend beeld opgehangen van de Duitse officiersbordelen in ‘frontparadijs’ Gent, waar frontsoldaten met verlof naartoe werden gestuurd.

Het frontparadijs, dat veel meer is dan een vulgaire schandaalkroniek, werd in de jaren twintig een bestseller. In Duitsland werd de auteur vervolgd wegens smaad en landverraad.

Het boek omvat een audio-cd met de Klara-afleveringen van Michiel Hendryckx over dit bijzondere verhaal.

 

Fotograaf Michiel Hendryckx brengt in zijn uitgebreid woord vooraf het persoonlijke verslag van zijn ontdekking van het werk van Heinrich Wandt. 

“Een jaar geleden kreeg ik Wandts boek toevallig in handen. Van meet af aan was ik ervan overtuigd een uniek getuigenverslag in handen te hebben. In getuigenissen over de ‘Groote Oorlog’ die scherp stellen op het front en de oorlogsbewegingen klinkt vaak nog een toon van misplaatste grandeur en epiek door. Wandt doet het anders. Zonder over het front en de veldslagen te schrijven, getuigt hij over de gruwelijke essentie van de oorlog. Haarscherp toont hij aan hoe, in het licht van het nakende einde, alle waarden vervagen en de mens terugplooit op zijn primaire verlangens van hebzucht, wreedheid en egoïsme.”
Michiel Hendryckx